Kerkenraad

De kerkenraad is het bestuur van een lokale protestantse kerkelijke gemeente.

De kerkenraad bestaat uit preses Jan van den Bosch, scriba Claartje van Andel, de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters Nick de Snoo, de voorzitter van de diaconie Hanny van den Bosch, Gera Hoorweg, Matthijs Schram, Josien Dijkstra, Imre Westerik en interim-predikant Peter van Winden. Jeugdwerk en bezoekwerk wordt door betrokken gemeenteleden verzorgd.

Het moderamen van de kerkenraad is de (dagelijkse) leiding van een kerkelijke bestuur. In Abcoude maken de interim-predikant, de voorzitter van de kerkenraad, de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters en de scriba deel uit van het moderamen.

De kerkenraad vergadert zo vaak als nodig en minstens 4x per jaar. Het moderamen en diverse werkgroepen overleggen vaker, vaak wekelijks, soms heel eenvoudig per app.

Om de kerk en alle activiteiten binnen en rond de kerk goed te laten functioneren zijn er veel vrijwilligers behulpzaam die de nodige hand- en spandiensten verlenen.

Ook de Kerkenraad doet alle werkzaamheden voor de kerk vrijwillig en onbezoldigd. Dit uiteraard m.u.v. een betaalde professional zoals nu een interim-predikant.

De Protestantse Gemeente Abcoude werkt met een meerjaren-beleidsplan. In de gemeente-vergadering van 22 november 2022 is een nieuwe koers gekozen en vastgesteld. Voor de plaatselijke regeling, zie hier.