Kerkenraad

De kerkenraad is het bestuur van een lokale protestantse kerkelijke gemeente.

In Abcoude bestaat de kerkenraad uit een preses (voorzitter), een scriba (secretaris),  de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, de voorzitter van de diaconie, de predikant en nog enkele ouderlingen en diakenen met eigen taken, zoals jeugd en bezoekwerk.

Het moderamen van de kerkenraad is de (dagelijkse) leiding van een kerkelijke bestuur. In Abcoude maken de interim-predikant, de voorzitter van de kerkenraad, de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters en de scriba deel uit van het moderamen.

De kerkenraad vergadert zo vaak als nodig en minstens 4x per jaar. Het moderamen en diverse werkgroepen overleggen vaker, vaak wekelijks, soms heel eenvoudig per app.

Om de kerk en alle activiteiten binnen en rond de kerk goed te laten functioneren zijn er veel vrijwilligers behulpzaam die de nodige hand- en spandiensten verlenen.

Ook de Kerkenraad doet alle werkzaamheden voor de kerk vrijwillig en onbezoldigd. Dit uiteraard m.u.v. een betaalde professional zoals nu een interim-predikant.

Voor de plaatselijke regeling, zie hier.