Wat wij doen

Samen kerk zijn

Samen kerk zijn kan natuurlijk op vele manier, ook in Abcoude.

Zo zijn er verschillende taakgroepen belast met verschillende aspecten van “kerk zijn”, zoals bijvoorbeeld de zondagse eredienst, het pastoraat voor jong en oud en toerusting en educatie.

Een belangrijk onderdeel van samen kerk zijn wordt in Abcoude vorm gegeven binnen het jeugdwerk. Kijk bijvoorbeeld eens bij onze naar onze prestaties bij Sirkelslag, waar we zeer trots op zijn.

Maar ook omzien naar elkaar heeft onze aandacht, met bijvoorbeeld bijeenkomsten op dinsdagochtenden, of door middel van de wintermaaltijden.