Giften

Periodieke gift

Uw giften aan de kerk (Kerkbalans, collectebonnen of diaconie) zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Onze kerk is namelijk door de overheid erkend als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Bij een normale gift geldt echter een drempel op basis van uw (verzamel)inkomen en is maar voor een bepaald gedeelte aftrekbaar van uw inkomen.

Wist u dat deze drempel komt te vervallen als u geeft middels een Periodieke gift? Afhankelijk van uw leeftijd en inkomen kan uw voordeel zelfs oplopen tot 52% van uw gift. Dit voordeel kunt u ten goede laten komen aan de kerk. Zo verhoogt u uw bijdrage, zonder dat het u extra geld kost. Meer informatie hierover kunt hier downloaden.
Al tientallen mensen gingen u voor!

De modelovereenkomst voor een periodieke gift aan de kerkelijke gemeente kunt u hier downloaden. Voor de Diaconie hier. Als u dit jaar al aan de kerk gegeven heeft, is dat geen probleem. U kunt de modelovereenkomst downloaden, invullen en dan afgeven aan de Penningmeester van het College of de Diaconie. De contactgegevens staan vermeld in de Binding.

Collectebonnen

Heeft u dat ook steeds vaker op zondagmorgen? Geen contant geld meer in huis terwijl u op het punt staat om naar de zondagochtenddienst te vertrekken? Wist u dat u collectebonnen bij het College kan bestellen? Dan hoeft u nooit meer te zoeken naar contant geld! Collectebonnen zijn per vel van 20 collectebonnen beschikbaar. Collectebonnen zijn er van €1,00, €1,50 of €2,50 per bon. Als u wilt bestellen maak dan het gewenste bedrag over op NL35 RABO 0300 5660 50 (dus €20, €30, of €50 per vel) en stuur een e-mail naar college@dorpskerkabcoude.nl inclusief uw adresgegevens en welke collectebonnen u wilt. De collectebonnen worden dan bij u in de brievenbus gedaan.