Huiskamergesprekken

Soms is het prettig om met andere mensen eens van gedachten te wisselen over zaken die iedereen wel bezig houden. Wat geloof je? Wat geloof je niet meer? Waarom eigenlijk? Geeft het je houvast?

Om daar met elkaar over van gedachten te wisselen, organiseren we huiskamergesprekken, bij iemand thuis. We bespreken elke avond een specifiek thema, of onderwerp.
We lezen vooraf een paar bladzijden uit een boek, tijdschrift of krant. Zo kan iedereen zich al een gedachte vormen over het onderwerp.

Natuurlijk drinken we ook wat met elkaar na afloop.
De gesprekken worden gevoerd onder leiding van de dominee.

Ook eens aanwezig zijn?
Opgeven kan bij Karel de Snoo kdesnoo@kpnplanet.nl

NB: Deze activiteit is door de omstandigheden tijdelijk gestopt