Pastoraat

Omzien naar elkaar

Zorgdragen

Pastoraat betekent omzien naar elkaar, zorgdragen voor de gemeente en de mensen om je heen. De kerkenraad draagt medeverantwoordelijkheid voor de bediening van Woord en sacramenten.

Onze activiteiten bestaan onder andere uit het bezoeken van leden van de gemeente die daar behoefte aan hebben en het organiseren van andere manieren van ontmoetingen.  We proberen er te zijn voor mensen die ons nodig hebben.