Nieuwsbrief

De digitale Nieuwsbrief van de Protestantse Gemeente te Abcoude van vrijdag 19 juli 2024

In deze nieuwsbrief:

Kerkdienst zondag 21 juli in de Dorpskerk
Tref met afgestudeerden op 14 juli
Agenda
Een kaart waard
Gedicht voor jou
Vakantiegroet

 

Kerkdienst zondag 21 juli, 10.00 uur Dorpskerk en online

Onze voorgangster deze zondag is mw ds Jet Weigand-Visser uit Hierden. Ouderling van dienst en lector is Gera Hoorweg. De muzikale begeleiding op het orgel wordt verzorgd door Pieter Kaars. Het thema van de dienst is speciaal, er wordt niet vaak over gepreekt, zegt mw Weigand:

“Kaïn en Abel, niet veel preken gaan over die twee. Maar toch is het een verhaal dat wel iedereen kent, want geweld trekt onze aandacht. Kent u iemand die Kaïn heet? Niemand? Wel mensen misschien die Abel heten? Maar is dat dan wel zo’n goede naam?
De jongens zijn tweelingen, maar daarmee is alles wel gezegd. Ze lijken totaal niet op elkaar, althans in doen en laten. Kaïn wordt landbouwer en Abel veeboer. Maar het gaat echt fout tussen de beide broers. Kaïn is jaloers op Abel. Jaloezie kan je leven verzieken. Wel eens jaloers geweest? En dan volgt de eerste moord in de bijbel …
Als je iets herkent hiervan, kom dan vooral zondag naar de dienst in de Dorpskerk.
Van harte welkom!”
 
Kaïn vermoordt Abel (beeld in de Dom van Milaan)

De eerste Bijbellezing is uit Genesis 4: 1-16. De tweede Bijbellezing staat in Efeziërs 4: 17-32. De volledige liturgie voor deze dienst vindt u hier.

De eerste collecte is bestemd voor Voedselbank De Ronde Venen, de tweede collecte is bestemd voor Kerk en Eredienst.
De bloemen gaan deze week namens de gemeente naar twee jarigen, naar dhr H. Westerink die afgelopen woensdag 80 jaar is geworden en naar mevr Rehbach die afgelopen donderdag, gisteren, 92 jaar mocht worden. Van harte gefeliciteerd!

Deze dienst is zoals altijd ook gelijktijdig en later te bekijken en beluisteren via kerkdienstgemist.

Tref met afgestudeerden op 14 juli

Jeugdige afgestudeerden troffen elkaar bij de kerkdienst afgelopen week in de Dorpskerk. Het jeugdige kerkenraadslid van dienst Imre Westerik kon de jeugdige voorganger Christian Visser uit Amsterdam aankondigen en begroeten. De afstudeer-scriptie geschiedenis aan de VU van Imre Westerik heeft de titel Van control naar coaching. Veranderingen in kerkelijk toezicht op lokale religie in de classis Utrecht gedurende de periode 1650 en 1800, in het bijzonder in Baambrugge
De scriptie was ter beoordeling en afgelopen maandag 15 juli hoorde Imre Westerik dat er niets op aan te merken was, hij kreeg een 8! Hij is daarmee afgestudeerd, van harte gefeliciteerd met deze mooie prestatie!

Visser had in de week voorafgaande aan zondag 14 juli zijn afstudeerscriptie aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam verdedigd. Ook hij is nu afgestudeerd, ook voor hem natuurlijk de hartelijke felicitaties! Hij is blij nu zijn energie weer te kunnen en mogen besteden aan het voorgaan. (Tekst/foto Claartje van Andel, 2e foto Mariska Westerik)

            

Agenda

* Zondag 21 juli Openstelling Dorpskerk 13.30 uur – 16.30 uur.


(Foto Coup)

* 7 juli – 28 juli: Vakantie van Ds Aarnoud van der Deijl
Onze vertrouwenspersoon ds Bram-Willem Aarnoutse uit Breukelen is in deze vakantieperiode van Ds Aarnoud van der Deijl bereikbaar indien u een predikant nodig hebt.
Bram-Willem Aarnoutse is per mail bereikbaar op aw.aarnoutse@xs4all.nl  en per telefoon op 06-20024393 .
In deze periode zijn veel van onze bezoekmedewerkers en kerkenraadsleden ook thuis bereikbaar. De telefoonnummers staan in de Binding. Ons kerkblad de Binding en onze wekelijkse nieuwsbrieven zijn steeds actueel op onze website terug te vinden en door te lezen.

Een kaart waard


Zoals bekend is Ton Zeldenrijk recent overleden. Leef mee met de familie Zeldenrijk, echtgenote Rosemarie Zeldenrijk – van Spengen, hun kinderen Thomas en Renske, zijn broers Bart en Dirk en zijn vader Dirk sr: Stuur een kaart naar:

Dhr Dirk Zeldenrijk
De Horn 7
1396 HT Baambrugge

Afgelopen week kreeg de heer Jan Griffioen namens ons allen de bloemen voor zijn 94e verjaardag. Wilt u hem nog eens feliciteren? Stuur dan een kaartje of breng het persoonlijk langs! Meteen leuk om naar het opschrift van het huis te vragen…

Dhr J. Griffioen
Koppeldijk 11 (huis met de naam: ‘Ite ad Jozefh’)
1391 CW  AbcoudeWeet u of jij ook iemand die om welke reden dan ook een kaart waard is?
Laat het weten aan onze redactie. We nemen naam en adres graag op in deze wekelijkse brief. Schiet iemand van ons aan, of stuur gewoon een mailtje.

 Gedicht voor jou      


Over velen verdelen

Ik hou van mensen
die weten hoe je het verdriet
van een ander even optilt
die van hun bekommernis quiches bakken
die ze zonder iets te zeggen achterlaten
op keukentafels
omdat ze weten dat verdriet vergeet te eten

die langs de weg het hoofd bogen
voor de doden
en de geliefden die zij achterlaten
die weten dat je leed kan optellen
en over velen verdelen

Ik hou van mensen die na jaren nog luisteren
die begrijpen dat er voor sommigen voor altijd
een sluier over de dag ligt
die andermans doden levend houden in speeches
gedichten, odes, brieven en liedjes
die de namen blijven herhalen
en weten dat de nacht het zwaarst is
en hun telefoon aanlaten

Ik hou van mensen
die bankjes plaatsen
voor de mensen die op het punt staan door te buigen
onder het gewicht van gemis
die weten hoe je een hand vasthoudt
een hoofd omhoog

en vandaag ook van een land
dat elkaar al jaren weet te vinden
en het verdriet
weet te delen
 
Babs Gons

Dichter des Vaderlands Babs Gons schreef dit gedicht bij de herdenking van de vliegramp met vlucht MH17 op 17 juli 2014.
Gepubliceerd op de voorpagina van NRC Handelsblad bij de herdenking na 10 jaar op 17 juli 2024

Vakantiegroet

Deze rubriek ‘Vakantiegroet uit’ is weer geopend. Leuk als lezers van onze brief wat insturen en hun mooie ervaringen met ons delen via deze nieuwsbrief.

Chemin de lumière basiliek Vézelay


“Een basiliek op een heuvel in het Franse Vézelay. Geen beelden of schilderijen, zelfs geen gebrandschilderd glas; vooral ruimte en sereniteit.
En toen zagen we het. In de lengterichting liep midden door de kerkzaal een lijn van zonnevlekken. Pas later begrepen we dat we de ‘chemin de lumière’ hadden gezien, de weg van licht, die daar alleen op deze tijd van het jaar zo loopt.
Prachtig, vond ik. Prachtig en ontroerend.”

(Met dank aan schrijfster Mariët Meester voor de tekst en aan Jaap de Ruig voor de foto)
 
Met deze vakantie-rubriek berichten we van dichtbij en van wat verder weg. 
Mail ons uw vakantiegroet en geef daarbij in elk geval als tekst de naam van de kerk, plaats en land. Meer info is vaak via een website te achterhalen.
De meest recent verschenen Binding is te lezen op onze website,  
Nieuws voor de nieuwsbrief van de week graag zo vroeg mogelijk en uiterlijk vrijdagmorgen voor 12.00 uur indien bestemd voor de nieuwsbrief van die week.  De eerstvolgende nieuwsbrief- onverwachte omstandigheden  daargelaten-  zal verschijnen op vrijdag 26 juli 2024. 


Deze nieuwsbrief van de Protestantse Gemeente (Dorpskerk) te Abcoude wordt gemaakt door een team van enkele leden van de Protestantse Gemeente Abcoude, bestaande uit Claartje van Andel, ds Aarnoud van der Deijl, Josien Dijkstra, Frits Kutschenreuter en Imre Westerik. Vind jij / vindt u het leuk om ook af en toe mee te werken, of een bijdrage in te sturen, natuurlijk altijd van harte welkom! .
U/jij ontvangt deze mail omdat u/jij zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief van de Dorpskerk Abcoude. Inschrijven kan nog steeds heel gemakkelijk via het knopje NIEUWSBRIEF op onze website
Wilt u deze nieuwsbrief liever niet meer ontvangen: uitschrijven


This email was sent to << Test Email Address >>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Dorpskerk Abcoude · Kerkplein 45 · Abcoude, 1391 GJ · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp
Nieuwsbrief

Let op: u ontvangt een email om uw inschrijving te bevestigen. Deze mail kan in uw spambox, junkmail of ongewenste items terecht komen. Controleer dit wanneer u de bevestigingsmail niet ontvangt!

Extra Edities