Nieuwsbrief

Dit is de Nieuwsbrief van de Protestantse Gemeente te Abcoude van vrijdag 24 maart 2023

In deze nieuwsbrief:

Kerkdienst zondag 26 maart 10.00 uur Dorpskerk en online
Kind en Kerk & Pasen
Donderdag 30 maart: Omzien ’t Hoogt
Dinsdag 4 april: Samenzangavond Ontmoetingskerk Wilnis
Donderdag 6 april: The Passion kijken in ’t Hoogt
Voor de agenda: I.K.O.
Uw kaart waard

Kerkdienst zondag 26 maart 10.00 uur Dorpskerk en online

Op deze vijfde zondag in de Veertigdagentijd gaat interim-predikant Pieter van Winden uit Soest voor. Nick de Snoo is kerkenraadslid van dienst en lector. Wilco Gijzen bespeelt het orgel.

De schriftlezing is uit Matteus 16: 13-23De volledige liturgie vindt u hier.

Ds Van Winden zegt over deze dienst:

Hoe je moedig wordt en onbevreesd.

De provinciale verkiezingen zorgden voor een ‘politieke omwenteling’. Politieke partijen kwamen op en verdwenen. Weten we in Nederland nog wie we zijn? Zijn we wispelturig? Ik ga zondag geen politieke analyse geven. Maar ik wil wel ingaan op de rol van de geloofsgemeenschap in deze tijd van grote veranderingen. Want er is een overeenkomst met het bijbel gedeelte van deze zondag. Het is een gedeelte uit Matteus 16. Jezus zegt eerst tegen Petrus: jij bent de rots waarop ik de kerk bouw. Maar een paar regels verder noemt Hij diezelfde Petrus ‘satan’. Hoe zit dat met Petrus en Jezus? Waar reageert Jezus zó fel op? We zullen zien dat het draait om ‘moed’: dat je weet wáár je voor staat in je leven en daar ook kracht uit put. En dat is ook een uiterst actuele kwestie voor de Dorpskerk. Want ook als Dorpskerk staan we voor grote veranderingen. En hoe houd je dan de moed erin? En waar vind je troost én kracht. En: het vermogen om de bakens te verzetten én bij de Bron te blijven waar je uit leeft? Hoe dat precies zit, zien we en vieren we op deze zondagmorgen.     

De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie: Werelddiaconaat Bangladesh, de tweede is bestemd voor het jeugdwerk in onze gemeente.
U kunt uw bijdragen voor de collectes ook overmaken op bankrekeningnummer NL70INGB0000367845 t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente Abcoude resp. rekening NL35RABO0300566050 ten name van Protestantse gemeente te Abcoude.
De bloemen gaan deze week naar de familie Nagel als meeleven en dank voor de goede zorg die zij jarenlang aan Tiny Buys hebben mogen geven. De tweede bos gaat naar mevrouw Brunia. Zij wordt aanstaande maandag 75 jaar. Van harte gefeliciteerd!

 

Kind & Kerk en Pasen

Met alle kinderen van Kind en Kerk gaan we ook weer op weg naar Pasen. We gebruiken de prachtige Godly Play verhalen om het verhaal van Jezus leven op weg naar dood en opstanding met elkaar te ontdekken en er zelf ook telkens iets aan te voegen. Ondertussen krijgen de kinderen alle gelegenheid om lekker veel versieringen voor de Paastakken voor Palmpasen te maken. Voor de info aan allen: de uitgebreide Godly Play-kindernevendienst sessies zijn de reden dat de kinderen al vroeg uit de kerk vertrekken.

26 maart: GodlyPlay: de gezichten van Pasen door Gera Hoorweg

Donderdag 30 maart 10.00 uur: Omzien in ’t Hoogt

Donderdag 30 maart bent u vanaf 10.00 uur weer van harte welkom bij Omzien In ’t Hoogt. Bram Valenkamp en Wendy Cornelissen ontvangen u er met een kopje koffie waarna er een gezellig samenzijn volgt. 

Dinsdag 4 april: Samenzangavond met Chr. Mannenkoor Immanuel

Genieten van een avond koorzang, of zin om zelf te zingen? Dan is dit je kans! Het Christelijk Mannenkoor Immanuel zal op dinsdag 4 april delen uitvoeren uit het Passie- en Paasoratorium “Van Liefde ongekend” van Johan Bredewout en Hans de Ruiter. Bij het schrijven van het oratorium is uitgegaan van het evangelie van Marcus. De evangelist heeft haast. Hij schrijft kort en bondig, in de hoop zo de lezer te grijpen door de ernst en betekenis van het gebeuren rond Jezus, en bovenal door de grenzeloze liefde die Jezus heeft voor iedereen, zelfs voor zijn vijanden. Het oratorium bestaat uit twee delen: De cantate “Lam Gods” en de cantate “Christus is Waarlijk Opgestaan”. Immanuel zingt een aantal stukken uit het eerste deel: de cantate“Lam Gods”. Er is een voice-over voor de gesproken teksten en met elkaar zingen we een aantal liederen om zelf ook gegrepen te worden door de hoop van Pasen.Pianist is Arjan Verrips uit Leusden, organist Peter Kruiswijk uit Wilnis en dirigent en artistiek leider Jan Verhoef uit Zeewolde.

Een avond vol Passie en hartstocht die u zeker niet mag missen!

Wanneer? Dinsdag 4 april 2023.
Aanvang? 19.30 uur. Kerkzaal open 19.00 uur.
Waar? Ontmoetingskerk, Dorpsstraat 20, Wilnis
Toegang? Gratis

Samen The Passion kijken op donderdag 6 april

The Passion, is een muzikale paasvertelling over het lijden en sterven van Jezus Christus. De nieuwe editie van The Passion wordt elk jaar uitgezonden op Witte donderdag.
Dit jaar vanuit Harlingen. In de link meer informatie over o.a. de hoofdrolspelers in deze Passion.  

The Passion (kro-ncrv.nl)

Wij willen samen met de tieners en andere belangstellenden (broers, zussen, ouders, mensen uit de Dorpskerk …. ) in ‘t Hoogt op een groot scherm kijken. Wij nodigen u graag uit om mee te komen kijken.
The Passion start om 20.30 uur. Welkom vanaf 20.15 uur.

Eerder op de avond van deze Witte Donderdag is er om 19.00 uur al een dienst met Heilig Avondmaal geweest in ’t Hoogt.

Na afloop van The Passion is er drinken en iets lekkers en kunnen we doorpraten over wat we hebben gezien.
Neem vrienden en vriendinnen mee! Iedereen welkom!

Groet,
Annemarie, Annieke en Caroline

Voor de agenda

* In het boekje van I.K.O. staan interessante bijeenkomsten. kijk hier voor meer informatie.

Uw kaart waard

Weet jij of u iemand die een kaart waard is? Die blij is met een extra groet? Bijvoorbeeld vanwege een (tijdelijke) verhuizing of een verdrietige of blije gebeurtenis? Laat het weten aan onze redactie, we nemen naam en adres graag op in deze brief. Stuur gewoon een mailtje.


.
Wilt u iets insturen voor de tweede Binding van dit jaar, dan kan dat per mail naar de redactie tot komende maandag 27 maart 12 uur.
De ni
euwsbrief van de Protestantse Gemeente (Dorpskerk) te Abcoude wordt gemaakt door een team van enkele leden van de Protestantse Gemeente Abcoude bestaande uit Claartje van Andel, Demi Cornelissen, Josien Dijkstra, Frits Kutschenreuter en Imre Westerik. Ook jij/u bent van harte welkom dit team te komen versterken! Nieuws ontvangen wij graag op één van onze e-mailadressen.
De volgende nieuwsbrief – onverwachte omstandigheden daargelaten – zal verschijnen op vrijdag 31 Maart a.s.
U ontvangt deze mail omdat u zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief van de Dorpskerk Abcoude. Inschrijven kan nog steeds heel gemakkelijk via het knopje NIEUWSBRIEF op onze website
Wilt u deze nieuwsbrief liever niet meer ontvangen: uitschrijven


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*
Nieuwsbrief

Let op: u ontvangt een email om uw inschrijving te bevestigen. Deze mail kan in uw spambox, junkmail of ongewenste items terecht komen. Controleer dit wanneer u de bevestigingsmail niet ontvangt!

Extra Edities