ANBI

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling met bepaalde belastingvoordelen. Sinds 2008 kan een binnen- of buitenlandse organisatie door de Nederlandse Staat als ANBI worden aangemerkt. Dit heeft zowel voor die organisatie fiscale voordelen als voor de Nederlandse belastingbetaler die een gift (bijvoorbeeld een schenking) doet aan die organisatie. Vanaf 2012 zijn de ANBI-definitie en -status gelijk voor de diverse belastingen: de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting, de schenkbelasting en de erfbelasting. Vanaf 2012 is er ook de ‘culturele ANBI’ die in versterkte mate profiteert van de regelingen.

Zowel de Protestantse Gemeente te Abcoude als de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Abcoude zijn officieel een “ANBI”. Hierbij dient wel vermeld te worden dat ze daarbij vallen onder de groepsbeschikking voor de Protestantse Kerk in Nederland.

ANBI gegevens van het College van Kerkrentmeesters vindt u hier

ANBI gegevens van de Diaconie vindt u hier