Verhuur

De kerk

U kunt de Dorpskerk voor diverse doeleinden huren, bijvoorbeeld bruiloften, begrafenissen, presentaties of bijeenkomsten. Kijk eens hier.

't Hoogt

Ook ons andere gebouw, ’t Hoogt is te huur. Hier zijn de mogelijkheden nog veel diverser, zoals bijvoorbeeld feesten, verjaardagen of festiviteiten. Kijk eens hier.

Meer info

De folder met betrekking tot de verhuur vindt u hier.

In onze kerk staat Jezus en de Bijbel centraal. Ons kerkgebouw is het middelpunt van zondagse erediensten. Voor activiteiten op andere momenten in de week is ons gebouw en het kerkelijk centrum ’t Hoogt te huur voor mensen buiten onze gemeente.De Dorpskerk en zalen van ’t Hoogt zijn uitstekend geschikt voor lezingen, vergaderingen, presentaties of concerten. De kerkenraad hanteert het beleid dat gebouwen alleen beschikbaar worden gesteld voor activiteiten die niet in strijd zijn met onze geloofsovertuigingof met activiteiten in onze gemeente. Voor reserveringen of meer informatie kunt u contact opnemen, zie de betreffende pagina’s voor de contactgegevens.

Bij twijfel of een activiteit past binnen de identiteit van het gebouw, beslist de kerkenraad.